Aktualności

W 2018 roku odbył się I Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane”, w którym udział wzięło 141 uczniów z 9. szkół z województwa podkarpackiego.

Art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, wprowadził kolejne zmiany w ustawie z  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p. zm.).  Ustawa została opublikowana w Dz. U. z 2021 roku z dnia 4 stycznia 2021 noku, pod. poz. 11.

Art. 4 ustawy  z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, wprowadzi kolejną zmianę w ustawie z  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p. zm.). Ustawę opublikowano w  Dzienniku Ustaw z 1 grudnia 2020 roku pod poz. 2127. Wejdzie w zycie po upływie 30 dni od opublikowania.

Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, iż  30 listopada br. mija  termin przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mlub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m2 .

 

KOMUNIKAT PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W RZESZOWIE       .

 

Obowiązki  właścicieli obiektów budowlanych, a przede wszystkim budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.