Aktualności

Od 1 stycznia 2024 roku mogą być zakładane wyłącznie cyfrowe książki obiektu budowlanego.

Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a przede wszystkim budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 i innych obiektów budowlanych np. wiat o powierzchni dachu powyżej 1000 m2, w szczególności z dachami płaskimi o konstrukcji stalowej, o konieczności zapewnienia bezpiecznego użytkowania w okresie zimowym oraz o ich obowiązkach w sytuacji obfitych opadów śniegu.

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego, TVP3 Kraków. 


Więcej:  https://tomice.pl/ogloszenia/kampania-spoleczna-sadza-plonie-czad-zabija-zyj-2/

Zakończył się pierwszy etap (eliminacje szkolne) III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym.

Zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r.  od 18 września 2023 r. czyli od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), protokół elektroniczny jest jedyną obowiązującą formą, która potwierdza przeprowadzenie kontroli stanu technicznego  przewodów kominowych, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo budowlane.