Uwaga!
Niektóre formularze nie są drukami obowiązującymi na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń. Druki obowiązujące posiadają dodatkowe oznaczenie "PB". Formularze w formacie doc i docx.

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  4.04.2022 roku oznaczona na czerwono

 

Druki przed rozpoczęciem zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed 19 września 2020 roku:

Zawiadomienie o terminie  rozpoczęcia robót  budowlanych

Oświadczenie kierownika budowy lub robót

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego

 

Zgłoszenie wykonawcy  (azbest) 

 ___________________________________________________________________________________

Wersja dla  zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany, sporządzony na podstawie przepisów, obowiązujących od 19 września 2020 roku, w przypadku sporządzenia projektu technicznego:

zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

oświadczenie  projektanta

oświadczenie   projektnta  sprawdzającego

                                                          

__________________________________________________________________________________

                                 Przeniesienie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych:

wniosek 

_________________________________________________________

Zakończenie zamierzeń budowlanych zrealizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed 19 września 2020 roku:

                                                                Tryb zawiadomienia o zakończeniu budowy:

Zawiadomienie

Oświadczenie kierownika budowy

Potwierdzenie odbioru przyłącza 

 _________________________________________________________
  
Zawiadomienie o zakończeniu budowy  - wzór obowiązujący od 1 lipca 2021 roku:    

 ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Załącznik do zawiadomienia - KARTA EWIDENCYJNA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH  

------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie inwestora o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku

Oświadczenie inwestora dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. zabudowy do 70 mkw

 _____________________________________________________________________________________                                                         

                                                                 Tryb pozwolenia na użytkowanie:

Wersja dla obiektów budowlanych, zrealizowanych w oparciu o projekt budowlany
sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed
19 września 2020 roku:

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Załacznik do wniosku - KARTA EWIDENCYJNA  DO  CELÓW STATYSTYCZNYCH 

Oświadczenie kierownika budowy

Oswiadczenie Inwestora  o  stanowisku organów

Potwierdzenie odbioru przyłącza 

Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

Klauzula RODO

Zawiadomienie inwestora o wykonaniu robót po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

 _________________________________________________________

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie od 1 lipca 2021 roku:        

WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE         

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE PRZED WYKONANIEM
WSZYSTKICH ROBÓT BUDOWLANYCH
 
     
      

Załącznik do wniosku - KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTÓWDO CELÓW STATYSTYCZNYCH 

____________________________________________________________________________________

                                                   Uproszczone postępowanie legalizacyjne:

WNIOSEK 

Oświadczenie o prawie dysponowania  

 __________________________________________________________

                                       Postępowanie legalizacyjne "zwykłe":

Wniosek o legalizacje samowoli budowlanej 

 __________________________________________________________

Inne informacje:

Adresy organów z art. 56 Prawa budowlanego