Chcesz mieszkać bezpiecznie i wraz z rodziną przeżyć zimę –  zapewnij sprawdzenie przez osoby uprawnione: przewodów kominowych, instalacji gazowej wraz z urządzeniami gazowymi, w tym zasilanej GAZEM Z BUTLI oraz zainstaluj czujniki  tlenku węgla. 

   

   plakat1m                    plakat2m                    plakat3m

 

Warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz

Ulotka informacyjna do dwustronnego druku

Film "Cichy zabójca"

Film: "Pamiętaj, czad to cichy zabójca"

OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE

 Pamiętaj!

Twoje i twoich bliskich zdrowie, a nawet życie, może w dużej mierze zależeć od tego, jak poważnie podejdziesz do problemu zaczadzenia.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależnie od stężenia objętościowego w powietrzu - stężenie objętościowe tlenku węgla w powietrzu:

- 100 do 200 ppm (0,01% - 0,02%)  - lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2-3 godziny,
- 400 ppm (0,04%)  - silny ból głowy zaczynający się ok. 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia;
- 800 ppm (0,08%) - zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwóch godzinach trwała śpiączka;
- 1 600 ppm (0,16%) - silny ból głowy, wymioty, konwulsje po 20 minutach; zgon po  dwóch godzinach;
- 3 200 ppm (0,32%) - intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach; zgon po 30 minutach;
- 6 400 ppm (0,64%) - ból głowy i wymioty po 1-2 minutach; zgon w niecałe 20 minut;
- 12 800 ppm (1.28%) - utrata przytomności po 2-3 wdechach; śmierć po 3 minutach.

Charakterystyczne dla ostrego zatrucia czadem jest różowe, karminowe zabarwienie skóry.

Objawami zatrucia przewlekłego są:
• osłabienie pamięci
• upośledzenie psychiczne
• utrata łaknienia
• utrata czucia w palcach
• senność w dzień i bezsenność w nocy
• zaburzenia krążenia, zmiany w morfologii krwi
• objawy parkinsonizmu: drżenia mięśni, maskowaty wyraz twarzy
• "chód pingwini" - ostrożne poruszanie się z szeroko rozstawionymi nogami
• szaroziemiste zabarwienie skóry.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane,obiekty budowlane w tym budynki mieszkalne jednorodzinne,  powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego między innymi przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowej.

Kontrolę przewodów kominowych może wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz będąca członkiem izby samorządu zawodowego lub mistrz kominiarski.

Kontrolę instalacji gazowej, instalacji gazowej z butlą gazową lub instalacji ze zbiornikiem na gaz płynny przeprowadza osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją udządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Nie wykonanie obowiązku przez właściciela, przede wszystkim stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników budynku, ale też zagrożone jest karą grzywny.