Aktualności

Doszło do kolejnej tragedii na cmentarzu. W poniedziałek 18 kwietnia 2022 roku w Kamienicy w gminie Załuski, płyta nagrobna przygniotła 1,5 rocznego chłopczyka. Mimo udzielonej pomocy zmarł na miejscu.

Pomimo wielu problemów, udało się zorganizować jedyną w kraju olimpiadę o takiej tematyce, adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym – przyszłych projektantów, kierowników budów lub robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

„Procedury bez barier” to pozakonkursowy projekt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Starosta Stalowowolski zatwierdził zasady kampanii promocyjnej „Bezpieczny obiekt budowlany”.

 

 

Od stycznia 2022 roku nie ma już możliwości korzystania w PINB w Stalowej Woli z usługi tłumacza języka migowego on-line.