Aktualności

Art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, wprowadził kolejne zmiany w ustawie z  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p. zm.).  Ustawa została opublikowana w Dz. U. z 2021 roku z dnia 4 stycznia 2021 noku, pod. poz. 11.

Art. 4 ustawy  z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, wprowadzi kolejną zmianę w ustawie z  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p. zm.). Ustawę opublikowano w  Dzienniku Ustaw z 1 grudnia 2020 roku pod poz. 2127. Wejdzie w zycie po upływie 30 dni od opublikowania.

Obowiązki  właścicieli obiektów budowlanych, a przede wszystkim budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej.

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli mieści się na IV piętrze  w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.