Przypominamy właścicielom i zarządcom placów zabaw o obowiązku zapewnienia bezpiecznego użytkowania wszelkich urządzeń na nich znajdujących się.

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli przeprowadzają kontrole stanu technicznego urzadzeń na placach zabaw, przeprowadzane przez inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Na terenie powiatu stalowowolskiego znajduje się 189 placów zabaw, w tym 104 w Stalowej Woli. 

Ponadto każdy, kto zauważy urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników, może dzwonić pod numer telefonu 604903339.

 

KOMUNIKAT GINB:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/bezpieczne-place-zabaw-komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego