Aktualności

Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli uprzejmie zapraszają na bezpłatne 14. warsztaty szkoleniowe pt.: BEZPIECZEŃSTWO NA PLACACH ZABAW.

Obowiązki  właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zawarte w Prawie budowlanym.

Uprzejmie informujemy, iż  29 stycznia 2018 roku (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, w zamian  za święto 6 stycznia 2018 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Starosta Stalowowolski zatwierdził Program działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2018, obejmujący m. in.  rodzaje obiektów budowlnych, przewidzianych do kontroli. 

 

1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.