baner

Aktualności

 • 24.04.2017 2 MAJA 2017 ROKU INSPEKTORAT BĘDZIE NIECZYNNY

  Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  z 29 marca 2017 roku, 2 maja 2017 roku jest dniem wolnym od pracy pracowników administracji rządowej.  Czytaj więcej...

 • 21.04.2017 ODBYŁY SIĘ KOLEJNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

  20 kwietnia 2017 roku odbyły się XII bezpłatne warsztaty szkoleniowe pt.  PRAWA I OBOWIĄZKI PROJEKTANTA, KIEROWNIKA BUDOWY LUB ROBÓT ORAZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. Czytaj więcej...

 • 6.03.2017 OKRESOWE KONTROLE STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

  „Instalacją elektryczną”, w rozumieniu § 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999 r.  w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U.  Nr 74 poz. 836 i Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz. 1584)  jest układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną. Czytaj więcej...

 • 6.03.2017 OKRESOWE KONTROLE STANU TECHNICZNEGO SIECI ENERGETYCZNYCH

  „Siecią”, w rozumieniu art. 3 pk 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (DZ. U. z 2017 roku poz. 220) są instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego. Czytaj więcej...

 • 1.02.2017 PROJEKT BUDOWLANY W PROCEDURZE LEGALIZACJI SAMOWOLI BUDOWLANEJ

  Projekt budowlany powinien spełniać wszystkie wymagania projektu budowlanego, zawarte w ustawie - Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Czytaj więcej...

Więcej Aktualności ...
 • Bojanów
 • Pysznica
 • Radomyśl
 • Stalowa Wola
 • Zaklików
 • Zaleszany