Aktualności

Kontynuujemy dwie kampanie promocyjne:

- BEZPIECZNY OBIEKT BUDOWLANY
- OBIEKT BUDOWLANY PRZYJAZNY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Oczekujemy zgłoszeń właścicieli lub zarządców obiektów użyteczności publicznej, chętnych uzyskania certyfikatów.  Będą oni jedynymi w kraju, którzy uzyskają tego rodzaju certyfikaty, ponieważ są one przyznawane jedynie na terenie powiatu stalowowolskiego.

                                                           

Finał konkursu został przeprowadzony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

Krzysztof Piątek, dotychczasowy Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, został powołany na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do spraw kontroli i wyrobów budowlanych.

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 roku) informuję, iż:

Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, iż  3maja br. mija  termin przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mlub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m2 .