Uwaga! Formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  22.01.2018 roku oznaczona na czerwono

 

 

                                                     Druki przed rozpoczęciem robót budowlanych


Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych  

Oświadczenie kierownika budowy lub robót

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Zgłoszenie wykonawcy   (azbest)

                                                          Druki na zakończenie robót budowlanych


Tryb zawiadomienia o zakończeniu budowy:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Oświadczenie kierownika budowy 

Potwierdzenie odbioru przyłącza 

 
 
Tryb pozwolenia na użytkowanie:

 Wniosek  o  pozwolenie na  użytkowanie

Oświadczenie kierownika budowy

Oświadczenie inwestora z art. 56 Prawa budowlanego

Potwierdzenie odbioru przyłącza 

Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

Zawiadomienie inwestora o wykonaniu robót po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

 

                                                                      Inne informacje:

Adresy organów z art. 56 Prawa budowlanego

                                                                      Inne formularze


Oświadczenie o przejęciu obowiązków