Aktualności

Zapraszam do składania ofert cenowych wykonania w trybie wykonania zastępczego rozbiórki okapu dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Kłyżów gmina Pysznica.

Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 31 sierpnia 2018 roku - 24 grudnia 2018 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, w tym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. 

Ponowna kontrola okresowa budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2  innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m.

 

Zakończony sukcesem I Wojewódzki Konkurs Wiedzy „POZNAJ PRAWO BUDOWLANE”,  zachęcił organizatorów tj. Starostę Stalowowolskiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli do kontynuowania  konkursu, lecz w zmienionej formule.

Obowiązki  właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zawarte w Prawie budowlanym.