Aktualności

27 grudnia 2019 roku, będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej, w tym w Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów  dnia 18 listopada 2019 r. określony został szczegółowy  zakresu działania Ministra Rozwoju. 

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakończyło  prace nad projektem nowelizacji prawa budowlanego. Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji przyjęła projekt nowelizacji, w jej szóstej wersji.

25 października 2019 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy – Prawo budowlane.

W Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyło się posiedzenie Honorowego Komitetu Organizacyjnego II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane”.