Aktualności

Wczoraj opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy - Prawo budowlane.

14 sierpnia 2020 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

W sprawach nie cierpiących zwłoki, można kontaktować się pod numerem telefonu:
604 90 33 39.

Od 19 września 2020 roku, wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane, ulegną zmianie procedury  zawiadamiania o terminie rozpoczęcia robót budowlamych i oddawania do użytkowania obiektów budowlanych lub ich części, bądź robót budowlanych.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom.

 

Przypominamy właścicielom lub zarządcom placów zabaw o pilnej konieczności przeprowadzenia kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw.